Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM LINTU.EU

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.lintu.eu jest Lintu Gussmann, Klawikowska spółka jawna z siedzibą w Wejherowie (84-200) ul. Gniewowska 1 b (zwana dalej Lintu lub Sklepem), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000656053, posiadająca REGON: 3662143640000, NIP: 55882423632, kapitał zakładowy 10.000 zł (wpłacony w całości).
2. Kontakt ze sklepem internetowym można uzyskać pod numerem telefonu +48 515 086 270 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00), pod adresem poczty elektronicznej kontakt@lintu.eu.
3.Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu.
4. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady składania zamówień w Sklepie.
5. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup towarów oferowanych przez Sklep.
Sklep umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem poprzez umieszczenie go na stronie Sklepu www.lintu.eu.
6. Sklep zajmuje się sprzedażą za pośrednictwem sieci Internet głównie wyrobów ręcznie wykonanych przez polskich twórców, artystów, rękodzielników.
7. Zamówień mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.
W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Klienta.
9. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu danego towaru w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.
Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrane przez Klienta miejsce odbioru.


ZASADY DZIAŁANIA - sklepu internetowego lintu.eu
1. Lintu prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet.
2. Do korzystania ze sklepu internetowego, przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są:
- komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

TOWARY
1.
Wszystkie towary oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Zdjęcia i prezentacje oferowanych towarów są przykładowe i służą prezentacji.

ZAMAWIANIE TOWARÓW
1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.lintu.eu.
2. Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie.
3. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone.
Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
4. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamówionego towaru, a w razie potrzeby podając inne specyficzne informacje.

JAK KUPOWAĆ
1.Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonkę "DODAJ DO KOSZYKA" produkt zostaje przeniesiony do koszyka. Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne produkty do koszyka.
2. Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę "IDŹ DO KOSZYKA" lub kliknąć w ikonę koszyka znajdującą na górze strony.
Po wejściu na stronę koszyka, należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.
3. Klient ma do wyboru dwa sposoby dokonywania zakupów: tzw. "szybkie zakupy", niewymagające logowania, albo zakupy z logowaniem, dzięki któremu Klient zyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu internetowego lintu.eu.
4. Po wprowadzeniu danych adresowych należy kliknąć ikonkę "ZAPISZ", wówczas wyświetlą się dostępne metody płatności. Po wybraniu metody płatności należy kliknąć ikonkę "POTWIERDŹ ZAKUP".
5. W przypadku wybrania płatności "Zapłać przy odbiorze" należy potwierdzić wartość zamówienia klikając ikonkę "POTWIERDŹ ZAKUP".
6. Na każdym etapie składania zamówienia można je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Klienta do końca, zostanie automatycznie anulowane.
7. Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający odebranie zamówienia Klienta.
W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.


CENY
1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.
2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.
3. Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki.
4. Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.
4. Oferty promocyjne nie dotyczą zamówień już złożonych i będących w trakcie realizacji w momencie wejścia w życie oferty promocyjnej.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienie przez Sklep przed dokonaniem w/w zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.


DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW
1. Wszystkie towary przedstawiane na stronie internetowej są towarami dostępnymi.
2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny.
W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zmówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).


REALIZACJA NIEPEŁNEGO ZAMÓWIENIA
1. W przypadku braku danego towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta).
2. Jeśli Klient nie chce, by zamówienie cząstkowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone.


SPOSÓB ODBIORU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od jego złożenia.
3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, wysłany zostanie do Klienta w ciągu maksymalnie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od przekazania zamówienia do realizacji. Jeżeli Klient zamówi produkt którego aktualnie nie ma w magazynie lub będzie wytwarzany na jego zlecenie wtedy towar zostanie wysłany niezwłocznie po jego wytworzeniu, a klient każdorazowo zostanie poinformowany o planowanym terminie zrealizowania zamówienia i wysyłki.


FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE
1. Za pobraniem-zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki.
Jest to jedyny sposób opłacenia przesyłki z dołu.
2. Szybki przelew–przelewy dokonywane przy użyciu pośrednika serwisu PayU.pl. Cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać przelewu pieniędzy.
3. Przelew tradycyjny-Klient otrzymuje numer konta, na który dokonać należy wpłaty.
4. Karta kredytowa/płatnicza-Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie zakupów w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku). Płatność kartą kredytową/płatniczą dokonywana jest za pośrednictwem serwisu PayU.


ZABEZPIECZENIE PRZED OSZUSTWAMI
1. Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta maila z informacją, iż nagle zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego.
2. Jeśli Klient otrzyma takiego maila-nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do Lintu na adres: kontakt@lintu.eu.

UMOWA
Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.lintu.eu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) (dalej jako "Kodeks cywilny").


WYKONANIE UMOWY - TERMIN
1. Lintu zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 14 dni roboczych od złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru, do poinformowania Klienta o braku towaru w takim terminie.
2. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 16 dni roboczych.
3. W przypadku, gdy deklarowany czas dostawy przekroczy ww. termin, należy przekazać odpowiednią informację do Lintu, z podaniem numeru zamówienia oraz terminu otrzymania towaru.

KOSZT DOSTAWY
1. Dostawy realizujemy jedynie na terenie Polski.
2. Koszt dostawy wynosi 15 zł brutto w przypadku dokonania zakupów o wartości poniżej 200 zł brutto (po uwzględnieniu wszystkich rabatów).
3. W przypadku dokonania zakupów o wartości, co najmniej 200 zł brutto, przesyłka zostanie wysłana do Klienta na koszt Lintu.


ZWROT ZAMÓWIENIA – odstąpienie od umowy
1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Lintu podlegają zwrotowi.
2. Odstąpienie przez Klienta od umowy wymaga złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można to zrobić na przykład poprzez wypełnienie wysłanego do Klienta wraz z zamawianym towarem formularza "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" zgodnego z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i wysłania dokumentu do Lintu przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu. Klient jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z wzoru zamieszczonego nz stronie.
3. Klient ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres:
Lintu Gussmann, Klawikowska sp.j.
ul. Gniewowska 1B
84-200 Wejherowo
5. Klient zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Lintu (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji).
6. Pieniądze zwrócone zostaną Klientowi we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Zwrot towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej oznacza rezygnację Klienta z udziału w tej akcji promocyjnej, w tym utratę prawa do nabycia towaru na warunkach promocyjnych.
10. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej, Lintu na nowo naliczy cenę zamówienia bez uwzględnienia warunków promocyjnych.
11. Przesyłkę ze zwracanym produktem należy przesłać na swój koszt, firma Lintu nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.


REKLAMACJA
1. Lintu dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Lintu odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.
3. Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Lintu o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Lintu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
4. W przypadku wady towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać swe roszczenia przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. Klient może zgłosić reklamację na przykład poprzez wypełnienie wysyłanego do Klienta wraz z zamawianym towarem formularza "Zgłoszenie reklamacji".
5. W przypadku wady towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać swe roszczenia przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. Klient może zgłosić reklamację na przykład poprzez wypełnienie wysyłanego do Klienta wraz z zamawianym towarem formularza "Zgłoszenie reklamacji".
6. Roszczenia wynikające z rękojmi, zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres:
Lintu Gussmann, Klawikowska sp.j.
ul. Gniewowska 1B
84-200 Wejherowo
7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, Sprzedawca niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Lintu, zwróci Klientowi pełną kwotę.
9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.
10. W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez Klienta roszczeń, Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
11. Przesyłkę z reklamowanym produktem należy przesłać na swój koszt, firma Lintu nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.


REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA
1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia aż do chwili wysyłki towarów.
2. Klient ma dwie możliwości aby skorzystać z ww. uprawnienia:
- należy wysłać maila na adres kontakt@lintu.eu z ważnością wysoką oraz zatytułować go: "Rezygnacja z zamówienia nr...". Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna tylko, jeżeli dotrze do sklepu przed wysyłką zamówionego towaru.
- kontakt ze sklepem internetowym pod numerem telefonu +48 515 086 270 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) bądź poprzez formularz kontaktowy, po uprzednim zalogowaniu w panelu klienta, na witrynie sklepu online.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do każdego zakupionego towaru dołączona jest faktura VAT.


DANE OSOBOWE - Bezpieczeństwo i ochrona
1. Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego lintu.eu jest Lintu Gussmann, Klawikowska Sp.J. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Gniewowskiej 1b, 84-200 Wejherowo.
2 .Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez Lintu. wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.
3. Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.
6. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy-Lintu.


PLIKI COOKIES
Serwis lintu wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w Polityce cookies umieszczonej w serwisie www.lintu.eu.

DATA PUBLIKACJI REGULAMINU: 17 maja 2017 roku.