Sklep

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.lintu.eu jest
Lintu Gussmann, Klawikowska Spółka Jawna z siedzibą w Wejherowie (84-200) ul. Gniewowska 1B,
Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000656053,
posiadająca REGON: 3662143640000,
NIP: 588-242-36-32 ,
kapitał zakładowy 10.000 zł (wpłacony w całości).